CV Anamaria Badoiu

Experiența profesionala

Perioada: 01/09/2007 → prezent

Ocupaţia Project Manager, Expert achizitii Activităţile principale şi responbilităţi Managementul proiectelor regionale din cadrul societatii (manager de proiect, analiza cost beneficiu, analiză de risc, expert achizitii, implementare). Printre proiectele coordonate finanțate, finalizate se număra: Campus Școlar Arieșeni jud. Alba (valoare proiect 4 mil. Euro), SAM Alexandria – grup școlar si ferma pentru animale, in scop educativ (valoare proiect 9 milioane Euro), parc recreativ orașul Victoria (valoare proiect 1 milion Ron), sediu Transgaz Năvodari ( 800 mii lei), sediu CRRN Brâncovenești Mureș (valoare 800 mii Euro), grup școlar Hunedoara (valoare proiect 3 mil Ron), Reabilitare si modernizare Judecatoria Sighisoara, Reabilitare, modernizare si suprainaltare Spitalul Judetean Satu Mare, Construire laborator de cercetare Transelectrica SA, etc. Dosare de achiziție publica pentru licitații in domeniul managementul proiectelor pentru proiecte relevante precum: Campus Invatamant Profesional si Tehnic, POR 3.4 (5 mil EUR)., proiecte de dezvoltare antreprenoriala in mediu rural masura 312, dezvoltarea micro-intrepinderilor urban 4.3, POS CCE 1.1., proiecte in domeniul dezvoltarii turismului: POR 5.1(3,4 mil EUR), 5.2. (19 mil EUR), POS CCE 4.2 (30 mil EUR), etc.

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitati de management al afacerilor, Activitati de proiectare in construcţii,

Educație si pregătire profesionala

Perioada 01/10/2010 – 01/09/2013

Disciplinele principale studiate/competenţele profesionale dobândite Doctorat in Stiinte Politice, Fonduri structurale si de Coeziune – managementul proiectelor, structurile si fondurile de coeziune, politici europene, funcționalitatea institutilor. Dezvoltarea indicatoriilor de performanta. Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare Universitatea din Viena, Institutul de Stiinte Politice, Alser Straße 4, Hof 1.16 1090 Wien Perioada 01/10/2008 – 01/09/2009 Disciplinele principale studiate/competenţele profesionale dobândite Master in Studii Europene, Fonduri structurale si de Coeziune – managementul proiectelor, structurile si fondurile de coeziune, politici europene, funcționalitatea institutilor, Achizitii publice intercomunitare si intra-comunitare, proceduri de achizitii, etc

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare Universitatea din Viena, Innovationszentrum Universität Wien GmbH Universitätscampus, Alser Straße 4, Hof 1.16 1090 Wien Perioada 01/10/2004 – 01/07/2008 Calificarea/diploma obţinută Licențiat Disciplinele principale studiate/competenţele profesionale dobândite Științe politice, studii economice comparative Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare Universitatea București, Facultatea de Științe Politice, Sf. Stefan 24, 023997, Bucureşti, Romania

Perioada 15/09/2000 – 15/06/2004

Calificarea/diploma obţinută Bacalaureat Disciplinele principale studiate/competenţele profesionale dobândite Științe sociale

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare: Colegiul National Samuel von Brukenthal, Piața Huet 5, Sibiu, Romania

Perioada 01/11/2004 – 01/02/2005

Disciplinele principale studiate/competenţele profesionale dobândite Cercetare privind influenta sistemului comunist asupra dreptului de proprietate după 1989. Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare Institutul de cercetare de Științe Politice, Spiru Haret Street 8, Bucureşti, Romania

Perioada 15/08/2006 – 30/08/2006

Disciplinele principale studiate/competenţele profesionale dobândite Aplicații practice privind reglementariile europene in domeniul politicii energetic, economiei si sustenabilitatea economiei intr-un mediu energetic econom.

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare The Luxemburg Institute for European and International Studies, The Black Sea University

Perioada 13/05/2007 – 14/06/2007

Disciplinele principale studiate/competenţele profesionale dobândite Seminar international ‘European Values’, “How can comply with responsibilities to future generations as far as economy and environment is concerned ?”, Brussels and Prague Meetings and Conferences Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare European Value Network Association , Prague 10, 101 00 Czech Republic

Perioada 01/10/2008 – 01/11/2008

Disciplinele principale studiate/competenţele profesionale dobândite Analiza cost beneficiu, analiza de risc, analiza de senzitivitate ale proiectelor

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare Centrul Master, Deva

Perioada 01/01/2012 – >

Disciplinele principale studiate/competenţele profesionale dobândite Managmentul pentru o performanta ridicata – Project Management Professional, Certified Business Analyst, Six Sigma

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare Romtelecom (prin divizia dedicată segmentului business – Romtelecom Business Solutions), Blue Point IT Solutions şi OTE Academy

Aptitudini şi competenţe personale 

Limba maternă Română

Alte limbi

Autoevaluare

Înțelegere

Vorbire

Scriere

Nivel european (*)

Ascultare

Citire

Convorbire

Redare

Germană

C2

Utilizator experimentat

C2

Utilizator experimentat

C2

Utilizator experimentat

C2

Utilizator experimentat

C2

Utilizator experimentat

Engleză

C2

Utilizator experimentat

C2

Utilizator experimentat

C2

Utilizator experimentat

C2

Utilizator experimentat

C2

Utilizator experimentat

Franceză

B2

Utilizator independent

B2

Utilizator independent

B2

Utilizator independent

B1

Utilizator independent

B2

Utilizator independent

Italiană

B2

Utilizator independent

B2

Utilizator independent

B2

Utilizator independent

B1

Utilizator independent

B2

Utilizator independent

Competenţe şi abilităţi sociale Spiritul de echipă

Competenţe şi aptitudini organizatorice Leadership (conducător); Spirit organizatoric Experienţă bună a managementului de proiect sau al echipei;

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului O bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office™ (Word™, Excel™ and PowerPoint™), MS Project Management

Informaţii suplimentare Bursiera Statului Roman – Burse de performanta academica 2004 – 2008 Bursiera Fundatia Dinu Patriciu 2008 – 2009 in Programul Orizonturi Deschise Bursiera „Wiener Staedtische Stiftung” Viena 2008 -2009 Bursiera Universitatii din Viena 2010 – 2013

Recomandare: Prof. univ. Ioan Stanomir ioan.stanomir@fspub.ro Ambassador of Federal Ministry for European and International Affairs, Vienna, Austria: Elisabeth Tichy-Fisslberger: elisabeth.tichy-fisslberger@bmeia.gv.at

Atasat: CAE diploma, Sprachdiplom II Stufe, Certificate Quest for European Values, Certificate European Values Network, Certificate Research Institute Bucharest, Certificat Analiza Cost Beneficiu, Diploma Licenta, Diploma Master

0757.575.000