CV Catalina Georgescu

Experienta profesionala:

 • martie 2013 – prezent, Expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene, Prim Consulting Group;
 • august 2012 – martie 2013 – Asistent relatii publice si comunicare cu rol de Expert Secretariat Tehnic in cadrul proiectului POSDRU “Actionam Responsabil! – Reteaua Sociala RSC”, JCI Romania;
 • februarie 2011 – august 2012 – Consultant Management,  Thales Consult;
 • septembrie 2008 – ianuarie 2011 – Manager de proiect, C.C.M. Import-Export;

Activităţi şi responsabilităţi principale:

 • Identificarea oportunitatilor de finantare si acordarea de consultanţă potenţialilor clienţi;
 • Realizarea propunerilor de proiect;
 • Elaborarea documentaţiei necesara pentru obţinerea de fonduri nerambursabile – cereri de finantare, planuri de afaceri (inclusiv analiza economico-financiara), studii de fezabilitate;
 • Implementarea proiectelor cu finantare nerambursabila (elaborarea rapoartelor de progres, cereri de rambursare, pregatirea documentatiei si acordarea de consultanta pentru procedurile de achizitie publica);
 • Elaborarea de strategii de dezvoltare, strategii de marketing, suporturi de curs, diferite cercetari si analize pe regiunile din Romania.
 • Intocmirea documentatiei pentru participarea (ofertant) la proceduri de achizitie publica.

Experienta in proiecte finantate prin:

 • Programul Operational pentru Pescuit:
  • Masura 2.6 – Investitii in procesare si marketing;
 • Programul National pentru Dezvoltare Rurala:
  • Masura 123 – Creşterea  valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere;
  • Masura 125 – Îmbunătăţirea  şi dezvoltarea infrastructurii agricole şi silvice;
  • Masura 312 – Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi;
  • Masura 313 – Încurajarea activităţilor turistice;
  • Masura 322 – Renovarea si dezvoltarea satelor;
 • Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice :
  • DMI 1.1. Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM – A1 – Sprijin financiar cu valoare cuprinsă între 1.065.000 – 6.375.000 lei acordat pentru investiţii pentru întreprinderile mici şi mijlocii ;
  • DMI 3. – Susţinerea e-economiei, Operaţiunea 2 „Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comerţ electronic  şi a altor soluţii on-line pentru afaceri”
  • DMI 1.3 – Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului, Operaţiunea b) Sprijin pentru consultanţă acordat întreprinderilor mici şi mijlocii ;
 • Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane :
  • DMI  5.1 – Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare ;
  • DMI  5.2 – Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă ;
 • Programul Operational Regional :
  • Domeniul de intervenţie 4.3. „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”
 • Programul cadru pentru competitivitateşi inovaţie – Linia de finantare : Economic impact of social enterprises ;
 • Schema de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile (HG 1680/2008);

Studii:

 • 2008 – 2010 – Scoala  Nationala de Studii Politice si Administrative, Faculatatea de Comunicare si Relatii Publice –  Programul de studii de masterat “Management si Comunicare in Afaceri”
 • 2005 – 2009 – Şcoala  Naţională de Ştiinţe Politice şi Administrative – Facultatea de Ştiinţe Politice, specializarea  “Relaţii Internaţionale şi Studii Europene”
 • 2007 – Instituto Politecnico de Braganca – “Escola Superior de Tecnologia e Gestado de Mirandela”, Portugalia (Bursa Erasmus)
 • 2005 – 2008 – Şcoala  Naţională de Ştiinţe Politice şi Administrative – Facultatea de Administraţie Publică, specializarea “Administraţie Publică Europeană”

Alte cursuri de specializare/ certificari:

 • 06.12.2012 – 10.12.2012 – Curs Scriere de proiecte Serviciul European de Voluntariat – Programul Tineret in actiune;
 • 23.11.2012 – 25.11.2012 – Curs  Scrierea propunerilor de finantare in context Tineret in Actiune;
 • 31.01.2012 – 13.02.2012 – Curs Expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene  – certificat de absolvire al programului de specializare pentru ocupatia “Expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene”, cod COR 242213;
 • 11.02.2011 – 12.02.2011 – Curs Analiza economico-financiara in cadrul proiectelor de investitii cu finantare nerambursabila, ACRAFE;
 • 02.02.2009 – 05.02.2009 –  Curs postuniversitar de perfectionare Proiectarea si managementul proiectelor europene, Universitatea Politehnica Bucuresti Centrul de Tehnologii Avansate si Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti;
 • 08.05.2008 –  Certificat  ECDL Complet;
 • 14.04.2008 – 23.04.2008 – Participare la training-urile (Time Management, Marketing, Leadership, Inteligenţă emoţională ) si workshop-urile organizate in cadrul Business School 2008, Asociatia VIP Romania;
 • 18.04.2008 – 21.04.2008 – Curs Managementul afacerilor prin intermediul simulării Real Business, Contrast Management Consulting
 • 2007 – Participare la workshop-uri:  Comunicare in Marketing;  Multimedia si educatie, Instituto Politecnico de Braganca – Escola Superior de Tecnologia e Gestado de Mirandela, Portugalia
 • 17.11.2007 – Participarea la workshop-ul Negociere in avantaj, Smart Tips SRL
 • 2005 – Atestat de Competenţe Profesionale Lingvistice de Nivel Avansat la Limba Engleză, Colegiul National “Spiru Haret”, Bucuresti;
0757.575.000