CV Diana Vintilă

Experienta profesionala:

 • Februarie 2021 – Prezent, Expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene, Prim Consulting Group;
 • Mai 2019 – Februarie 2021 – Specialist politici publice – Proiect SIPOCA 393 , Ministerul Cercetarii si Inovarii;
 • Noiembrie 2019 – Aprilie 2020 – Expert pentru promovare – social media – Proiect „MIND THE GAP” – co-finantat de Comisia Europeana” , DG REGIO, Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative (SNSPA), departamentul C.P.D.;
 • Octombrie 2018 – Ianuarie 2019 – Asistent universitar, drd. – disciplina „Bazele informaticii economice”, Academia de Studii Economice din Bucuresti;
 • Iunie 2018 – Iulie 2020 – Expert – relatii internationale & finanţari nerambursabile, Studio Twelve SRL;

 • Iunie 2017 – Mai 2018 – Expert pentru comunicare in relatia cu grupul tinta – proiect „Infoagricol” – cofintnat de Comisia Europeana, DG Agri, Studio Twelve;
 • Ianuarie 2016 – Iunie 2017 – Economist in relatii economice internationale, Creative BluePrint SRL;
 • Decembrie 2014 – Decembrie 2015 – Expert analiza date in proiect POSDRU 168/6.1/S/144665 – cofinantat din FSE, Fundatia „Multimedia pentru democratie locala”;
 • Iunie 2014 – Decembrie 2015 – Expert – Administrare a Formarii Profesionale Continue / Comunicare cu grupurile tinta – proiect cofinantat din FSE, Fundatia „Multimedia pentru democratie locala”;
 • Mai 2014 – Mai 2015 – Expert pentru dezvolare curriculara academica – in proiect cofinantat din FSE, Beneficiar – Asociatia Cyberknowledge Club;
 • Mai 2013 – Octombrie 2013 – Expert feedback (controller – conform COR) in proiectul „Initiativa pentru societatea civila – cofinantat din FSE”, Fundatia „Multimedia pentru democratie locala”;
 • Aprilie 2012 – Iunie 2014 – Exper cercetare economica, Politic BluePrint;
 • Decembrie 2011 – Aprilie 2012 – Ofiter de verificare tehnico-financiara – Compartimentul de verificari tehnico-financiare, Organismul Intermediar POSDRU – Ministerul educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului;
 • Octombrie 2011 – Noiembrie 2011 – Director General Interimar – OIPOSDRU MECTS
 • Iulie 2011 – Noiembrie 2011 – Coordonator – compartimentul de verificari tehnico-financiare, OIPOSDRU MECTS;
 • Iunie 2009 – Iulie 2011 – Coordonator – Compartimentul Managementul Informaţiei din cadrul Organismului Intermediar POSDRU – Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS);

 • Iulie 2009 – Septembrie 2009 – Evaluator – evaluarea propunerilor de proiecte strategice pentru Cereri de propuneri de proiecte POS DRU 2007-2013
 • 1999 – 2006 – Cercetator, responsabil de domeniul „E-learning în UE” în cadrul departamentului Competitivitate şi Inovare, Insititutul de Economie Mondiala, Academia Romana

 • 1998 – 2005 – Preparator / Asistent universitar, Facultatea de Management Financiar-Contabil şi Administrativ, Universitatea Ecologica Bucuresti;
 

Educatie si formare:

 • Certificat de participare/Absolvire – Curs competente sociale si civice, acreditat CNFPA

 • Certificat de absolvire – Curs Manager Resurse Umane, acreditat CNFPA 

 • Curs de formare in domeniul utilizarii platformei SMIS – Profil „Read – only” (pentru functii de conducere si control) – Organizator – Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale – Ministerul Finantelor Publice (ACIS MFP) 
 • Curs de formare în domeniul elaborării Ghidurilor solicitantului şi a organizării activităţii de Informare-Publicitate şi Help-desk – Organizator – ACIS – MFP 
 • Instruire AMPOSDRU pentru evaluarea CPP 79 
 • Atestat de absolvire – Evaluarea şi selecţia proiectelor, monitorizare şi raportare, evaluare la nivel de program AMPOSDRU MMFES 
 • Diploma de absolvire – Formare în domeniul Fondurilor Structurale: Ínstrumente Structurale în Romania” / cunoşterea cadrului strategic de finaţare din fonduri structurale – Ministerul Economiei şi Finanţelor printr-un proiect finanţat din fonduri PHARE 
 • Atestat de absolvire – „Evaluarea proiectelor finanţate din fonduri structurale” / competente în evaluarea şi selecţia proiectelor finanţate din Fonduri Structurale – Institutul National de Administratie – Ministerul Administratiei si Internelor 
 • Atestat de absolvire – Introducere în domeniul Fondurilor Structurale; prezentarea unor exemple de bune practici în Ungaria/ capacitatea de a crea analize-sinteze în domeniul Fondurilor Structurale şi în special a FSE – Ministerul Economiei şi Finanţelor, printr-un proiect finanţat din fonduri PHARE 
 • Diploma de absolvire – „Tehnici de comunicare si negociere”/ capacitatea de a comunica deschis intr-o echipa SMART training, furnizor autorizat – CNFPA 
 • Diploma de absolvire – „Seminarul de macromodelare economică” coordonat de acad. E. Dobrescu/ capacitatea de a lucra cu date statistice şi de a face prognoze macroeconomice – Institutul de Economie Mondiala, Academia Romana 
 • Certificat de absolvire – Filosofia culturii, Estetică, Etică, Filosofie moral-politică, Filosofia limbajului, Limba Engleza – Facultatea de Filosofie, Sectia Filosofia culturii, Universitatea – Bucuresti 
 • Diplomă de licenta – studii superioare de lunga durata – Economie mondială, Finanţe internaţionale, Drept internaţional, Tranzacţii comerciale internaţionale, Probleme globale ale omenirii, Organizaţii internaţionale, Statistică internaţională, Informatică, Negociere internaţională, Limba Engleză, Limba franceză/ cunoaşterea instituţiilor Uniunii Europene şi a conjuncturii economice mondiale – Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale, Sectia Economie Mondiala – Academia de Studii Economice, Bucuresti 

Alte competente si aptitudini:
 
 • Domeniul: Management de proiect / Managemetul comunicatiilor si al informatiei / informatica / achizitii publice si private / fonduri europene / expertiza in domeniul implementarii programelor de formare profesionala continua / expertiza in cercetare si analiza socio-economica / publicatii. 
 • Impactul procesului de preaderare şi integrare europeană asupra interacţiunii dintre dezvoltarea economică şi factorul uman. Experienţa statelor europene şi cazul României (Constantin Ciupagea, Adrian Ciobotaru, Răzvan Câmpeanu, Diana Vintilă, Radu Gheorghiu, Mihai Moia, Cristian Ţurlea, Geomina Ţurlea, Manuela Unguru), Academia Romana 2002; 
 • Conjunctura Economiei Mondiale în viziunea ONU. Proiectul LINK, New York, (Prof. Dr. Constantin Ciupagea; dr. Manuela Unguru; drd. Geomina Ţurlea; drd. Radu Gheorghiu; drd. Mihai Moia; Diana Gheorghiu (Vintila); Adrian Ciobotariu; Mircea Tătar-Moisescu; Cristian Ţurlea Institutul de Economie Mondiala, Academia Romana, Aprilie 2003; 
 • Procese definitorii şi tendințe în integrarea economică europeană. Strategii de dezvoltare economică a României în perspectiva integrării în Uniunea Europeană, Colecția ʺBiblioteca economicăʺ, Seria ʺStudii şi cercetări economiceʺ, Vol. 8/2003, CIDE (74 pg.), coordonator: prof Dr. Constantin Ciupagea; dr. Manuela Unguru; drd. Geomina Țurlea; drd. Radu Gheorghiu; Diana Vintila (Gheorghiu); Cristian Țurlea; 
 • Managementul resurselor umane ale intrepriderii – Manual – suport pentru seminarii – co-autor, 2003, Editura Universitatii Ecologice, Bucuresti; 
 • Co-traducator, din limba engleza a volumului: “Mitul Statului Lipsit de Putere. Guvernarea Economiei in Era Globalizarii”, autor: Linda Weiss, Editura TREI, 2002.

Experienta in proiecte finantate prin:

 • Programul Operational pentru Pescuit:
  • Masura 2.6 – Investitii in procesare si marketing;
 • Programul National pentru Dezvoltare Rurala:
  • Masura 123 – Creşterea  valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere;
  • Masura 125 – Îmbunătăţirea  şi dezvoltarea infrastructurii agricole şi silvice;
  • Masura 312 – Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi;
  • Masura 313 – Încurajarea activităţilor turistice;
  • Masura 322 – Renovarea si dezvoltarea satelor;
 • Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice :
  • DMI 1.1. Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM – A1 – Sprijin financiar cu valoare cuprinsă între 1.065.000 – 6.375.000 lei acordat pentru investiţii pentru întreprinderile mici şi mijlocii ;
  • DMI 3. – Susţinerea e-economiei, Operaţiunea 2 „Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comerţ electronic  şi a altor soluţii on-line pentru afaceri”
  • DMI 1.3 – Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului, Operaţiunea b) Sprijin pentru consultanţă acordat întreprinderilor mici şi mijlocii ;
 • Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane :
  • DMI  5.1 – Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare ;
  • DMI  5.2 – Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă ;
 • Programul Operational Regional :
  • Domeniul de intervenţie 4.3. „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”
 • Programul cadru pentru competitivitateşi inovaţie – Linia de finantare : Economic impact of social enterprises ;
 • Schema de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile (HG 1680/2008);


0757.575.000