Oportunitate de finantare POR – 2.2 – sprijin pentru IMM-uri!

23.10.2018

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a publicat, varianta supusă consultării publice a Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul priorității de investiții 2.2 ”Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor” – un nou apel de proiecte.
Prioritatea de investiție 2.2 sprijina dezvoltarea IMM-urilor pentru îmbunătățirea capacităților avansate de dezvoltare a produselor și a serviciilor, în vederea creșterii competitivității economiilor regionale și naționale.
Sprijinul financiar nerambursabil este de minim 1 milion de euro maxim 5 milioane de euro si poate ajunge in functie de tipul intreprinderii si de regiunea de implementare a proiectului la 70%.

Sursa: www.mdrap.ro